Photo
Họ và tên Phạm Văn Hữu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamtranvs
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Thạnh Tây
Quận/huyện Huyện Cù Lao Dung
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 16992 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngữ văn, Địa Lý
Điểm số 17979 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Hướng Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntt2017
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 56311 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên TS. Ban Quản Trị Lập Trình C Sharp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khangtraining
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Nghĩa
Quận/huyện Thị xã Long Mỹ
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 1640 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Hinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 7158 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đức Thông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leduc939
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Châu Sơn
Quận/huyện Huyện Đơn Dương
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 31209 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Doãn Đức Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Minh
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 40957 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Minh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Thuỷ
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 6007 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Mạnh Tuyên
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Lan Mẫu
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Điểm số 113694 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Tùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huudatkinhbac
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 103 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Như Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/langtu_it
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thịnh Long
Quận/huyện Huyện Hải Hậu
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Tin học, Thể dục
Điểm số 1892 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Thường
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Biểu
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 25040 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Minh Khai
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khaivan83
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Quy
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 17763 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Xuân
Giới tính Nam
Website https://nvitxuan.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Dang Kang
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 7296 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Anh Xuân
Giới tính Nam
Website https://tinhbotnghe.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hồng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 688 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Thúy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hongthuyst79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xã Hậu Thạnh
Quận/huyện Huyện Long Phú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 258 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Biên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngocbien63
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Phú
Quận/huyện Huyện Ea Kar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 30661 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Duy Nhất
Giới tính Nam
Website https://nhatduydo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Văn Đức
Quận/huyện Huyện Chí Linh
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 64641 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuthuyhc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoài Châu
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 86944 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Tân
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 8220 (xem chi tiết)