Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Tùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huudatkinhbac
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Kiên, Phạm Trọng Tú
Đã đưa lên 20 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 46 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 103 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này