Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Kiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kienpk
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Nguyễn Quảng Long, Nguyễn Văn Yên
Đã đưa lên 257 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1781 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15051 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này