Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Đức Thông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leduc939
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Châu Sơn
Quận/huyện Huyện Đơn Dương
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp cơ sở
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 63 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 150 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 31209 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này