Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Hinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Minh
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu CSTĐ
Xác thực bởi Nguyễn Thị Phuong, Nguyễn Thị Phương
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3221 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7152 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này