Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Cương
Giới tính Nam
Website https://vietcuong_hk78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phúc Đồng
Quận/huyện Huyện Hương Khê
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 64638 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mùi
Giới tính Nữ
Website https://muihanh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xã Tư
Quận/huyện Huyện Đông Giang
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 11479 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thanh
Giới tính Nam
Website https://thanhlanvietanh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thiệu Đô
Quận/huyện Huyện Thiệu Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 24842 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Kim Cương
Giới tính Nam
Website https://kimcuong278.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Xuân Phong
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 4223 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Thành Phúc
Giới tính Nam
Website https://thcsminhthanhbinhphuoc.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Minh Thành
Quận/huyện Huyện Chơn Thành
Tỉnh/thành Bình Phước
Điểm số 142 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Hoà
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Kiều Phú
Quận/huyện Huyện Quốc Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 871 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Quang Vũ
Giới tính Nam
Website https://huynhvumt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Thành
Quận/huyện Huyện Chơn Thành
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 37824 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Xuân Hiến
Giới tính Nam
Website https://hoang6875.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
Quận/huyện Huyện Chiêm Hóa
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 107351 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Phương Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Hà
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 20063 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phước Trang
Giới tính Nam
Website https://phuoctrang78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Phước D
Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 24524 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nvtrungdtd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Thị Điểm
Quận/huyện Huyện Sông Cầu
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 45189 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Là
Giới tính Nữ
Website https://anhthu0511.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Tiến
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 29298 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tu Hong Dinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dinhhongtu79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mai Hoá
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Công nghệ, Tin học
Điểm số 175458 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Địch Long
Giới tính Nam
Website https://dichlong76.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Lương Sơn
Quận/huyện Huyện Yên Lập
Tỉnh/thành Phú Thọ
Điểm số 99735 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Giới tính Nữ
Website https://nguyenthimytien84.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồng Ngự 2
Quận/huyện Huyện Hồng Ngự
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Tin học
Điểm số 949 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Quang Dương
Giới tính Nam
Website https://lequangduong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Thuỷ Phù
Quận/huyện Thị xã Hương Thủy
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 322192 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Trung Kiên
Giới tính Nam
Website https://lekienphutho.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chương Xá
Quận/huyện Huyện Cẩm Khê
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL
Điểm số 141676 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Dũng
Giới tính Nam
Website https://nddung1980.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phường 1
Quận/huyện Thành phố Sóc Trăng
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 302101 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Huy Tâm
Giới tính Nam
Website https://huytamsapa.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Thuận
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 25754 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Nhật Trường
Giới tính Nam
Website https://sunrise1582.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Quan Bắc
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Điểm số 356946 (xem chi tiết)