Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Thu Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuthuyhc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoài Châu
Quận/huyện Huyện Hoài Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Võ Văn Thời, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 165 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 947 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 74 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86878 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này