Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Doãn Đức Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hồng Minh
Quận/huyện Huyện Phú Xuyên
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp Huyện
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Dũng, Lê Xuân Đào
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1440 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40957 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này