Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Tân
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Đang bị khóa, Đỗ Việt Phương
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 241 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 13 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8220 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này