Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Mạnh Tuyên
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Lan Mẫu
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Xác thực bởi Trần Thị Hoa, Trần Thị Hoa
Đã đưa lên 72 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 595 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 113694 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này