Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Minh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quảng Thuỷ
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Giáo viên ngữ văn- Đai học sư phạm văn- Cọng tác mọt số báo trên toàn quốc.
Xác thực bởi Hoàng Minh Quang, Nguyễn Lương Cảnh
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 435 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6007 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này