Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Minh Khai
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khaivan83
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Quy
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu GVTPTGiỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Nguyễn Đức Thuận, Trần Văn Tâm
Đã đưa lên 102 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 482 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17763 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này