Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Văn Tâm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Vantamhq
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Quy
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Giới thiệu
Xác thực bởi Nguyễn Văn Trí, Cao Việt Anh
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 106 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2064 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này