Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Thuận
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Thuy4891
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hải Quy
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng, Nguyễn Hùng Tiến
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 547 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3678 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này