Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Cứ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Hưng
Quận/huyện Huyện Yên Hưng
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Song Minh, Cỏ Cầu Gai
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3582 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5539 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này