Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Song Minh
Giới tính Nam
Website https://nguyen_songminh.violet.vn
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Giới thiệu Mình định điên mà cứ lưỡng lự :-ss
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 252 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 251 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1569 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 26035 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này