Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Duy Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/datm
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Kiến Thuỵ
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu chơi thử mới biết
Xác thực bởi Lê Đức Hà, Nguyễn Song Minh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này