Gốc > Văn học Việt Nam > Văn học dân gian > >

Vè rau

dsc03768Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè các rau.
Thứ ở hỗn hào,
Là rau ngành ngạnh.
Trong lòng không chánh,
Vốn thiệt rau lang.
Đất ruộng bò ngang,
Là rau muống biển.
Quan
đòi thầy kiện
Bình bát nấu canh.
Ăn hơi tanh tanh,
L
à rau dấp cá.
Có cha có mẹ,
Rau má mọc bờ.
Thò tay sợ dơ,
Nó là rau nhớt.
Rau cay như ớt,
Vốn thiệt rau r
ăm.
Sống trước ng
àn năm,
L
à rau vạn thọ.
Tánh hay sợ nợ,
Vốn thiệt rau co.
Làng hiếp chẳng cho,
Nó là rau húng.
Lên chùa mà cúng,
Vốn thiệt hành hương.
Giục ngựa buông cương,
Là rau mã
đề...


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 10:47 29/05/2009
Số lượt xem: 751
Số lượt thích: 0 người
Avatar

hi hi, em thích  mấy  bài vè của chị

 

 
Gửi ý kiến