Thơ Đường

5559797 Bạn biết gì về Tam quốc diễn nghĩa
về phương diện biên soạn chủ yếu là công lao của , nhưng thực ra bộ này trước sau đã trải qua một quá trình tập thể sáng tác lâu dài của rất nhiều người. *Trước , từ lâu chuyện Tam quốc đã lưu hành rộng rãi trong dân gian truyền miệng, các nghệ nhân kể chuyện, các nhà , , đều không ngừng sáng tạo, làm cho những tình tiết câu chuyện và hình tượng các nhân vật phong phú thêm. *Cuối đời Nguyên đầu đời...