Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Thiên Tường
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Long Thạnh
Quận/huyện Huyện Phụng Hiệp
Tỉnh/thành Hậu Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 102 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này