Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Cao Hoàng Tuấn
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS Mỹ Phước
Tỉnh/thành Bình Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này