Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên trần thị tiểu thịnh
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS Nguyễn Chí Thanh
Tỉnh/thành đăk lăk
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này