Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Phú
Giới tính Nam
Website https://hocsangtao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bá Hiến
Quận/huyện Huyện Bình Xuyên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Ngô Thị Thu Hiền
Đã đưa lên 317 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1880 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 807 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 109358 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này