Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Dương Đan Thanh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Chí Diểu
Tỉnh/thành Huế
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 42 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này