Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Võ Đức Minh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Phước Cát 1
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 327 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 95 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này