Thông tin thành viên

822655.jpg";i:1;i:150;i:2;i:188;}}-photo
Họ và tên Bùi Mai Thành
Giới tính Nam
Website https://buimaithanh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Bắc Sơn
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Phan Thanh Quyền, Trần Hữu Hải
Đã đưa lên 161 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 508 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 691 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23377 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này