Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên trần thanh dũng
Giới tính Nam
Đơn vị THCS Thới Hòa
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 183 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này