Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Gia Hưng
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Hong Duc
Tỉnh/thành Quang Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1686 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 42 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này