Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Văn Sơn
Giới tính Nữ
Đơn vị Trung học nghề Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1534 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 480 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này