Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Bá Ngọc
Giới tính Nữ
Đơn vị THCS linh nam
Tỉnh/thành Ha noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2762 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2692 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này