Thông tin thành viên

7877.jpg";i:1;i:197;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Anh Huy
Giới tính Nam
Website https://trananhhuy.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Tân
Quận/huyện Huyện Vĩnh Cửu
Tỉnh/thành Đồng Nai
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Đinh Hải Minh
Đã đưa lên 1225 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 11389 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1340 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 189019 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này