Thông tin thành viên

77623.jpg";i:1;i:200;i:2;i:129;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thống Nhất
Quận/huyện Huyện Hưng Hà
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hải, Hung Ha
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2359 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 724 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này