Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Minh
Giới tính Nam
Website https://hoangngocminh.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Du Lễ
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Xác thực bởi Nguyễn Thành Tựu, Nguyễn Thành Phương
Đã đưa lên 352 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 134 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 852 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40158 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này