Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Ngô Văn Điệp
Giới tính Nữ
Đơn vị truong THCS KI SON
Tỉnh/thành Hai phong
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 182 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 26 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này