Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/mrthanh_haihachiluong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Sông Cầu
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Thanh
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 37 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 148 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này