Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Lê Na
Giới tính Nữ
Đơn vị thcs le mao
Tỉnh/thành ha noi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này