Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Pdg Vụbản
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị PGD ĐT VỤ BẢN
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Vũ Ngọc Ánh, Trần Thị Hường
Đã đưa lên 282 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 92 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34112 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này