Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Huy
Giới tính Nam
Đơn vị Trường Tiểu học Mê Linh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này