Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huyền Thị Trang
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 160 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này