Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồ Huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nthhuyenvt1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Thọ 1
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu GV dạy giỏi cấp Huyện
Xác thực bởi Nguyễn Khắc Thiện, Nguyễn Khắc Thiện
Đã đưa lên 286 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 63 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10442 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này