Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Xuan Sau
Giới tính Nam
Đơn vị Trường THCS LE HONG PHONG
Tỉnh/thành HO CHI MINH
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này