Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Eo An Tom
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Gia Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Giới thiệu hoc dinh gioi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 177 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này