Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGƯT. Girl Love Rain Boy
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Buôn Trấp
Quận/huyện Huyện Krông Ana
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Giới thiệu cap quoc gia
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này