Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Anh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/panh62
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồng Vân
Quận/huyện Huyện A Lưới
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Hoàng Hữu Hẽo, Bùi Phước Đương
Đã đưa lên 112 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 348 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 528 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này