Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Dac Vuong
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Giới thiệu HSG Huyen
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 423 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này