Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phung Thi Ngan
Giới tính Nữ
Đơn vị CĐSPHATAY
Tỉnh/thành HANOI
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2768 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 243 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này