Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Nguyên
Giới tính Nam
Đơn vị HVCNBCVT
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 145 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 140 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này