Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Văn Tèo
Giới tính Nam
Đơn vị Trực Mỹ
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 268 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 160 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này