Thông tin thành viên

615647.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tráng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Thái
Quận/huyện Quận Tây Hồ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu giao vien day gioi cap quan
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3819 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59621 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này