Thông tin thành viên

60448.jpg";i:1;i:148;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Vũ Gia Định
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đoàn Lập
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 121 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1793 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 22 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33608 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này